Loading...

Obsługa faktur powtarzalnych

Aby zautomatyzować faktury powtarzalna i ułatwić rejestrację faktury zakupu można definiować Faktury powtarzalną. Mechanizm składa się

  1. Automatycznie ustawiane parametry faktury przy rejestracji – mechanizm ustawia:
    • Opis faktury – jeśli w konfiguracji aplikacji faktur ustawienie: Automatycznie generowany opis dokumentu ustawiono opcję Opis dokumentu. Tylko przy tym ustawieniu opis dokumentu będzie ustawiany automatycznie na podstawie Faktury z której został utworzony automat i jeśli na etapie OCR opis dokumentu nie jest zmieniony
    • RK – rodzaj kosztu jeśli występuje na Szczegółach faktury
    • typu dokumentu księgowego
  2. Generowania kosztów – zastosowany mechanizm wzorów kosztowych utworzy regułę procentowego rozpisania kosztów
  3. Generowanie danych księgowych  – do faktury zostanie wygenerowane dane księgowe na podstawie faktury z której faktura powtarzalna została utworzona.
  4. Skrócenie ścieżki obiegu – dodatkowym ustawieniem możemy skrócić ścieżkę obiegu i po rejestracji faktura trafi do etapu WERYFIKACJA FORMALNO-RACHUNKOWA

 

Zapisanie faktury powtarzalnej

Na fakturze, która ma wygenerowane dane księgowe, klikamy menu dokumentu->faktura powtarzalna

Następnie potwierdzamy utworzenie reguły

 

 

Uruchomienie mechanizmu

Po utworzeniu faktury system rozpozna zapisaną regułę i uruchomi ją na dokumencie informując o tym komunikatem

 

Jeśli faktura powtarzalna ma zostać przekazana do etapu WERYFIKACJA FORMALNO RACHUNKOWA to należy włączyć ustawienie.

 

Usuwanie mechanizmu faktury powtarzalnej

Usuwanie mechanizmów wykonujemy w Ustawieniach aplikacji -> Faktury zakupu->Narzędzia.

Automatycznie ustawiane tylko typu dokumentu księgowego przy rejestracji.

Funkcjonalność ta pozwala przyporządkować poszczególnym kontrahentom wybrany typ dokumentu księgowego. Aplikacja dostępna jest w Ustawieniach aplikacji -> Faktury zakupu -> Narzędzia 

Dodanie reguły


W oknie należy wskazać w polu [Kontrahent] wybrany podmiot, a następnie w polu [Typ dokumentu księgowego] należy wybrać odpowiedni typ dokumentu.

Przykład użycia

Podczas rejestracji nowej faktury zakupowej w przypadku rozpoznania lub wybrania odpowiedniego kontrahenta automatycznie zostanie ustawiony przyporządkowany mu typ dokumentu księgowego.

 

Illustration
Top