Loading...

Akceptacja zapotrzebowania

Po tym jak zapotrzebowanie na dany produkt zostanie utworzone i uzupełnione, należy je procedować w celu uzyskania akceptacji przełożonego.

Aby uzyskać akceptację zapotrzebowania, należy:

 1. utworzyć nowe zapotrzebowanie i dodać do niego produkt, można też otworzyć już istniejące zapotrzebowanie;
 2. kliknąć przycisk Potwierdź załatwienie;
Akceptacja zapotrzebowania – krok pierwszy
 1. w tej chwili zapotrzebowanie zostanie zablokowane do edycji oraz oznaczone jako oczekujące na akceptację. Odpowiednie oznaczenia pojawią się w oknie zapotrzebowania oraz dodatkowo będą obecne w zakładce OCZEKUJĄCE NA AKCEPTACJĘ. Jeżeli włączono wyświetlanie kolumny Status, to tam również pojawi się stosowna informacja;
 2. w zależności od ustawionej konfiguracji procesu, akceptacja może się odbywać na trzy sposoby:
  • Pominięcie akceptacji – przypadek, w którym każde zapotrzebowanie wysyła się do osoby odpowiadającej za zakupy w firmie;
  • Wskazanie akceptanta – przypadek, w którym nie ma zdefiniowanej reguły akceptacji. Użytkownik wprowadzający zapotrzebowanie musi sam zdecydować, kto powinien zaakceptować dokument;
  • Akceptacja zgodna z wybraną regułą – przypadek, w którym system wie, kto jest odpowiedzialny za akceptację dokumentu i przekierowuje proces na tego użytkownika;
 3. wskazanie akceptanta sprowadza się do wybrania z listy osoby, która ma dokonać akceptacji, i kliknięcia przycisku POTWIERDŹ ZAŁATAWIENIE;
Akceptacja zapotrzebowania – krok drugi
 1. w przypadku wykorzystania procedury akceptacji lub wskazania osoby zapotrzebowanie trafi do pracownika, który musi je zatwierdzić. Dokument pojawi się w procedurze Workflow na pulpicie lub po prostu można go odszukać w module Zapotrzebowania w zakładce OCZEKUJĄCE NA AKCEPTACJĘ;
Akceptacja zapotrzebowania – krok trzeci
 1. w panelu akceptacji Zapotrzebowania należy wybrać jedną z opcji:
  • AKCEPTUJ – zaakceptowanie zapotrzebowania spowoduje wysłanie dokumentu do działu odpowiedzialnego za zakupy w firmie. Zapotrzebowanie zostanie zakończone, a dalsze kroki będą wykonywane za pośrednictwem modułu Zamówienia. Pozycje zapotrzebowania zyskują status ZAAKCEPTOWANO;
  • ODEŚLIJ DO POPRAWY – umożliwia naniesienie poprawek na dokument. Status wraca do pierwszego etapu procesu WPROWADZENIE i należy ponownie wysłać go do akceptacji;
  • ODRZUĆ – w tym przypadku dokument oraz pozycje uzyskują status ODRZUCONE. Dokument jest zablokowany do edycji;
Akceptacja zapotrzebowania – krok czwarty
 1. etap akceptacji kończy proces obiegu zapotrzebowania. Zapotrzebowanie znajduje się, w zależności od przebiegu procesu akceptacji, w odpowiedniej zakładce – ZAAKCEPTOWANE, ANULOWANE/ODRZUCONE lub NOWE.
Illustration
Top