Loading...

Akceptacja

Pracownik akceptujący fakturę może wybrać kilka sposobów akceptacji dokumentu.

Portlet Workflow

Podstawowy i szybki sposób akceptacji jest dostępny zaraz po zalogowaniu się użytkownika do Ready_ poprzez portlet Workflow, w którym bez otwierania dokumentu może zatwierdzić dokumentu zapoznając się z kluczowymi danymi faktury.

Fakturę można otworzyć w celu wglądu w dane faktury klikając niebieską ikonę w lewym górnym rogu plakietki workflow.

W aplikacji w zakładce – DO AKCEPTACJI

Moduł w odróżnieniu od portletu posiada dodatkowe możliwości grupowania dokumentów co umożliwia akceptację zbiorczą wszystkich dokumentów z danej grupy.

 1. Grupowanie dokumentów możliwe jest według
  • Brak grupowania – wszystkie dokumenty w jednej grupie
  • Formy płatności
  • Typów dokumentów księgowych
  • Osoba merytoryczna – rozpisująca koszt
  • Analityki jeśli występują MPK, RK
 2. Akceptuję wszystkie dokumenty – akceptacja wszystkich dokumentów z grupy
 3. Koszt akceptowany w danej grupie
 4. Koszt występujący na fakturze ale znajdujący się w innej grupie faktur. Jest to informacja dla akceptującego że akceptując ten koszt, faktur z grupowana w innej grupie MPK zostanie zaakceptowana.
 5. Akceptacje na pojedynczym dokumencie – możliwe jest odrzucenie np jednej faktury a zaakceptowanie wszystkich pozostałych
 6. Suma kosztów danej grupy kosztów – suma nie uwzględnia kosztów z  innej grupy
 7. Suma faktur danej grupy

Panel akceptacji

 

Smartphone – aplikacja mobilna na iOS i Android

Akceptacja, może odbywać się również przez aplikację mobilną Ready_.

 

Jakie akcje ma użytkownik

Nie zależnie od wybory metody akceptacji dokumentu proces obiegu pozwala na podjęcie następujących decyzji:

Akceptuję – akceptacja  kosztu i faktury.

Proszę o wyjaśnienie – przekazanie do wybranej osoby w celu dodatkowego wyjaśnienia. Akcję wybieramy jeśli chcemy doprosić osobę, do procesu i nie jest to osoba opisująca koszty

Nie akceptuję – odrzucenie faktury, wiąże się z dodaniem komentarza i przekazaniem faktury do opisującego koszt

 

Jak wybierane są osoby akceptujące ?

Ready_ posiada 2 mechanizmy konfiguracji przypisywania osób do etapu akceptacji w zależności od naszej potrzeby możemy wybrać jeden z nich

 • Prosty – jedna zasada – jeden poziom akceptacji ustawiany w konfiguracji ścieżki procesu
 • Zaawansowany – wiele zasad – wiele poziomów i reguł ustawiany w Mapie akceptacji

Wypróbuj Demo

Wystarczy adres email, aby uruchomić bezpłatne demo Ready_™

Illustration
Top