Kreator szybkiego uruchomienia

Kreator szybkiego uruchomienia #

Konto użytkownika, którego adres e-mail został podany podczas uruchomienia systemu staje się  kontem administratora- Administrator Systemowy. Przy pierwszym logowaniu, system pyta nas czy chcemy wybrać profil pulpitu. Po wybraniu Pierwsze kroki- pulpit administratora, na pulpicie pojawi się wtedy ikona aplikacji Szybkie uruchomienie. Dzięki tej aplikacji jesteśmy w stanie wykonać większość czynności związanych z zakładaniem profilu naszej działalności jak na przykład pomoc przy tworzeniu struktury organizacyjnej czy dodawaniu użytkowników w sposób bardziej zautomatyzowany.

Szybkie uruchomienie #

Aby szybko wprowadzić podstawową konfigurację i rozpocząć pracę z serwisem możesz skorzystać z dostępnego na pulpicie kreatora Szybkie uruchomienie.

Krok 1 – Wybór obszarów i aplikacji

W pierwszym kroku kreatora wybierz aplikacje i obszary które chcesz wstępnie skonfigurować a następnie kliknij przycisk Dalej.

W celu szybszego uruchomienia systemu, możemy wybrać mniej obszarów do skonfigurowania, a po uruchomieniu systemu dokończyć konfigurację pozostałych obszarów.

Krok 2 – Struktura organizacyjna

W tym kroku możesz wybrać wzorzec dla struktury organizacyjnej firmy ułatwiający rozpoczęcie wprowadzania działów i pracowników firmy. Wskaż model jaki jest najbliższy dla Twojej firmy.

Aby dopasować wybrany model kliknij przycisk Otwórz aby przejść do okna ustawień Struktura organizacyjna. W tym oknie możesz dopasować układ struktury organizacyjnej, uzupełnić ustawienia jednostek organizacyjnych, przypisać pracowników do stanowisk (dodawanie i przypisywanie pracowników do stanowisk możliwe jest również w kolejnym kroku).

Krok 3 – Pracownicy i obszary

W tym kroku widoczny jest podgląd struktury organizacyjnej firmy, gdzie można:

  • Przydzielić użytkowników systemu do stanowisk,
  • określić Obszary spraw dostępnych dla wybranego działu.

Przydzielanie użytkowników

Po kliknięci przycisku Przydziel otwiera się okno, w którym można wybrać czy chcemy utworzyć nowego pracownika, czy wybrać z listy już istniejącego pracownika.

Dodając nowego użytkownika wypełnij pola obowiązkowe (oznaczone gwiazdką).

Jako Nazwę konta podaj adres e-mail.

Dla konta użytkownika możesz dodać zdjęcie lub awatara.

Kliknij Dalej i w drugim kroku wybierz profil (lub profile) uprawnień pracownika.

Kliknij Dalej aby przejść do podsumowania kreatora tworzenia nowego konta użytkownika.

Aby dodać pracownika do firmy kliknij przycisk Utwórz pracownika.

 

Krok 4 – Kreator konfiguracji aplikacji

W tym kroku system pomaga w szybki sposób skonfigurować aplikacje wybrane w kroku pierwszym.

W zależności od aplikacji, konfiguracja ta wygląda inaczej. Niezbędne jest posiadanie struktury organizacyjnej firmy oraz konfiguracja użytkowników. W przypadku aplikacji, do których wymagane jest założenie teczek, system sam je za nas utworzy. Konfigurację aplikacji można wykonać również po zakończeniu pracy z aplikacją Szybkie Uruchomienie.

Po skonfigurowaniu wybranych aplikacji kliknij Dalej aby kontynuować.

Krok 5 – Podsumowanie

Kliknij przycisk Zakończ aby zamknąć kreator.

 

 

Rozpocznij pracę z Ready_™

Uruchom system i korzystaj przez 14 dni bezpłatnie!