Kreator szybkiego uruchomienia

Kreator szybkiego uruchomienia #

Konto użytkownika, którego adres e-mail został podany podczas uruchomienia systemu, staje się kontem administratora – Administrator Systemowy. Przy pierwszym logowaniu, system pyta, czy chcemy wybrać profil pulpitu. Po wybraniu Pierwsze kroki – pulpit administratora, na pulpicie pojawi się ikona aplikacji Szybkie uruchomienie. Dzięki tej aplikacji można wykonać większość czynności związanych z zakładaniem profilu działalności firmy, jak na przykład pomoc przy tworzeniu struktury organizacyjnej czy dodawaniu użytkowników w sposób bardziej zautomatyzowany.

Szybkie uruchomienie #

W celu szybkiego wprowadzenia podstawowych konfiguracji i rozpoczęcia pracy z systemem można skorzystać z dostępnego na pulpicie kreatora Szybkiego uruchomienia.

Krok 1 – Wybór obszarów i aplikacji

W pierwszym kroku kreatora należy wybrać aplikacje i obszary, które chcemy wstępnie skonfigurować, a następnie kliknąć przycisk Dalej.

W celu szybszego uruchomienia systemu, można wybrać mniej obszarów do skonfigurowania, a po uruchomieniu systemu dokończyć konfigurację pozostałych obszarów.

Krok 2 – Struktura organizacyjna

W tym kroku można wybrać wzorzec dla struktury organizacyjnej firmy, ułatwiający rozpoczęcie wprowadzania działów i pracowników firmy. W tym celu należy wskazać model najbardziej odpowiadający konfigurowanej firmie.

Aby dopasować wybrany model, należy kliknąć przycisk Otwórz, aby przejść do okna ustawień Struktura organizacyjna. W tym oknie można dopasować układ struktury organizacyjnej, uzupełnić ustawienia jednostek organizacyjnych, przypisać pracowników do stanowisk (dodawanie i przypisywanie pracowników do stanowisk możliwe jest również w kolejnym kroku).

Krok 3 – Pracownicy i obszary

W tym kroku widoczny jest podgląd struktury organizacyjnej firmy, gdzie można:

  • przydzielić użytkowników systemu do stanowisk,
  • określić Obszary spraw dostępnych dla wybranego działu.

Przydzielanie użytkowników

Po kliknięci przycisku Przydziel otwiera się okno, w którym można wybrać, czy chcemy utworzyć nowego pracownika, czy wybrać z listy już istniejącego pracownika.

Dodając nowego użytkownika należy wypełnić pola obowiązkowe (oznaczone gwiazdką).

Jako Nazwę konta należy podać adres e-mail.

Dla konta użytkownika można dodać zdjęcie lub awatar.

Klikając Dalej w drugim kroku należy wybrać profil (lub profile) uprawnień pracownika.

Następnie należy kliknąć Dalej, aby przejść do podsumowania kreatora tworzenia nowego konta użytkownika.

Aby dodać pracownika do firmy, należy kliknąć przycisk Utwórz pracownika.

 

Krok 4 – Kreator konfiguracji aplikacji

W tym kroku system pomaga w szybki sposób skonfigurować aplikacje wybrane w kroku pierwszym.

W zależności od wybranej aplikacji konfiguracja ta wygląda inaczej. Niezbędne jest posiadanie struktury organizacyjnej firmy oraz konfiguracja użytkowników. W przypadku aplikacji, do których wymagane jest założenie teczek, system sam je utworzy. Konfigurację aplikacji można wykonać również po zakończeniu pracy z aplikacją Szybkie Uruchomienie.

Po skonfigurowaniu wybranych aplikacji należy kliknąć Dalej, aby kontynuować.

Krok 5 – Podsumowanie

W ostatnim etapie należy kliknąć przycisk Zakończ, aby zamknąć kreator.

 

 

Rozpocznij pracę z Ready_™

Uruchom system i korzystaj przez 14 dni bezpłatnie!