Koszty Ogólne Budowy

Umowy umożliwiają zapisywanie informacji o Kosztach Ogólnych Budowy (KOB) zawartych  w umowach.

Plugin włączamy w Ustawieniach aplikacji / Umowy / Ustawienia

po włączeniu dodatku na zakładce Finansowe dodana zostanie sekcja Partycypacja w Kosztach Ogólnych Budowy (KOB)

 

Rozpocznij pracę z Ready_™

Uruchom system i korzystaj przez 14 dni bezpłatnie!