Konfiguracja

Spis treści

Konfiguracje budżetów realizujemy w Ustawieniach Aplikacji -> Budżety -> Konfiguracja.

  1. Na wstępie wybieramy jakie rodzaje budżetów chcemy użyć np MPK

 

Kolejnym krokiem jest określenie ustawień ogólnych

Ostatnim krokiem dla wybranego budżetu MPK jest określenie sposoby wyboru analityk na ekranie tworzenia linii budżetowej. Może być to standardowo lista, albo Zaawansowane pole tekstowe w których wprowadzane konto może agregować inne sum konta. Przykładowo w jednej linii mogą być konta od 401 – 409 poprzez wprowadzenie procentu oznaczającego dowolne liczby po 40  – 40%

Wybieramy też które analityki wpływają na budżet

Po konfiguracji zmianę ustawień możemy wprowadzić zawsze w zakładce Ustawienia, gdzie każde ustawienie możemy osobno skonfigurować.

Grupy #

Następnie przystępujemy do nadania uprawnienia do modułu. W tym celu edytujemy grupę poprzez dodanie lub usunięcie pracownika z danej grupy.

Każda rodzaj budżety posiada dwie grupy.

  • Dostęp do budżetów – uprawnia pracownika do wglądu w realizację budżetu, tylko lini do których został uprawiony np właściciela budżetu. Pracownik mający tylko dostęp do budżetu nie może zmieniać planu.
  • Zarządzanie budżetami – osoby mające uprawnienia do wszystkich linii budżetowych tworzenia i zmiany linii budżetowych

Jeśli nie korzystamy z budżetów pracowniczych, grupy pozostawiamy puste

Aplikacja jest już skonfigurowana i możemy przystąpić do wprowadzania linii budżetowej

Rozpocznij pracę z Ready_™

Uruchom system i korzystaj przez 14 dni bezpłatnie!