Konfiguracja

Konfiguracja aplikacji Pipeline CRM #

Aby móc korzystać z możliwości aplikacji Pipeline konieczne jest udostępnienie teczki dla działu, który będzie korzystał z aplikacji. W teczce będą przechowywane utworzone szanse sprzedaży.

  1. Aby utworzyć teczkę dla działu handlowego należ przejść do Centrum -> Narzędzia -> Panel sterowania -> Sprawy -> Obszary (Kategorie spraw) i w wyświetlonym oknie z wykorzystaniem wyszukać kategorię  „ZAPYTANIA OFERTOWE” poprzez dwukrotne naciśnięcie otwieramy kategorię.
  2. Po przejściu do okna kategorii przechodzimy na zakładkę Teczki / Dostępność. W tym widoku zostaną wyświetlone działy firmy, które zostały określone w strukturze organizacyjnej firmy. Odszukujemy dział, który będzie mógł w tej teczce tworzyć nowe wpisy, a następnie zaznaczamy checkbox w odpowiadającym mu wierszu.
  3. Teczka w ten sposób zostaje udostępniona wybranemu działowi i na liście wygląda następująco:
  4. Po kliknięciu zapisz, należy najechać kursorem myszy na nową teczkę, co spowoduje wyświetlenie jej dos_id (np. dla przykładu poniżej 151). Zapamiętujemy odczytany numer.
  5. Przechodzimy do Panel sterowania -> Narzędzia administracyjne -> Ustawienia aplikacji korzystając z wyszukiwarki odnajdujemy pipeline. Zaznaczamy go i klikamy Edytuj definicję, gdzie należy zmienić pole wartość uzupełniając je zapamiętanym dos_id.
  6. Po zapisaniu zmian należy się wylogować i zalogować ponownie do systemu. Po dokonaniu konfiguracji i ponownym zalogowaniu utworzona teczka będzie dostępna do wybrania podczas tworzenia nowej sprawy sprzedażowej.

 

Dodanie produktu do bazy #

Podczas tworzenia oferty do sprawy sprzedażowej istnieje możliwość dodania pozycji produktów, bądź usług do dokumentu. Jeśli w bazie produktów nie istnieje pozycja, którą chcemy dodać do oferty, należy dodać nowy produkt. Baza produktów wymaga rozszerzenia Ready Business.

Aby dodać nowy produkt, wystarczy w oknie wyszukiwania produktu w bazie kliknąć na przycisk Dodaj nowy produkt

Zostanie wyświetlone okno dodawania nowego produktu do bazy. Dla nowego produktu należy uzupełnić co najmniej jego nazwę i symbol, który może być wygenerowany automatycznie przy zapisie.

Dodatkowo produkt można opisać dodatkowymi informacjami m.in. dane dostawcy, grupa produktowa, rodzaj kosztu, status produktu, zdjęcie, cena netto, koszt zakupu, stawka vat, minimalny ilość produktu w magazynie.

Nie uzupełniamy stanu magazynowego. Aby dodać produkty do magazynu należy utworzyć przyjecie magazynowe. W aplikacji Dokumenty -> Nowy dokument -> Zaopatrzenie i magazyn -> Przyjęcie zewnętrzne. 

Po uzupełnieniu podstawowych danych produktu i jego zapisaniu zostaną aktywowane dodatkowe zakładki na karcie produktu, w których można określić ich dodatkową specyfikację.

Po zapisaniu produkt został także wybrany w oknie dodawania nowej pozycji oferty i uzupełniony wartościami w bazy produktów.

Korzystając z aplikacji Produkty istnieje możliwość zaawansowanego zarządzania bazą produktów, w tym zbiorczego importu produktów z wcześniej przygotowanego pliku.

 

Rozpocznij pracę z Ready_™

Uruchom system i korzystaj przez 14 dni bezpłatnie!