Konfiguracja

Konfiguracja aplikacji Wnioski Zakupowe #

Aplikacja Wnioski Zakupowe może być skonfigurowana przez użytkownika zalogowanego jako Administrator Biznesowy, który ma dostęp do Ustawień Aplikacji.

Przechodząc do Ustawień Aplikacji na zakładce Wnioski znajdują się poszczególne opcje:

 • Formularze i kategorie,
 • Automat akceptacji faktur,
 • Ustawienia.

Formularze i kategorie #

Z paska dostępnych narzędzi wybieramy przycisk Konfiguracja, dzięki któremu możemy skonfigurować opcje dla wszystkich zdefiniowanych formularzy

 

Opis szybkiej konfiguracji:

 • Lista grup, których pracownicy zostaną pokazani w polu „Wnioskujący” – decydujemy, którzy użytkownicy mogą być osobami wnioskującymi o zakup.
 • Czy powiadomić wnioskującego, gdy akceptant zmodyfikuje wniosek? – możliwe opcje do wybranie to TAK lub NIE.
 • Lista grup, których wnioski pracowników są zatwierdzane bez akceptacji pod warunkiem wybrania reguły akceptacji „Przełożony wnioskującego lub on sam”, wnioski, których użytkowników mogą zostać przeprocesowane bez konieczności akceptacji, w przypadku wyboru w kolejnym kroku konfiguracji reguły akceptacji „Przełożony wnioskującego lub on sam”.
 • Lista grup, których wnioski pracowników są zatwierdzane bez akceptacji pod warunkiem wybrania reguły akceptacji „Przełożony twórcy dokumentu lub on sam” – wnioski, których użytkowników mogą zostać przeprocesowane bez konieczności akceptacji, w przypadku wyboru w kolejnym kroku konfiguracji reguły akceptacji „Przełożony twórcy dokumentu lub on sam”.
 • Lista grup, którzy pracownicy mogą zostać wybrani przez wnioskujących do zaakceptowania wniosku (na szarfie worflow), czyli decydujemy, którzy użytkownicy mogą zostać wybrani do akceptacji wniosku zakupowego.

Po uzupełnieniu wszystkich pól i przejściu do kolejnego kroku konfiguratora wybierając DALEJ widoczne będą kolejne opcje do zdefiniowania:

 • Możliwość edycji pola „Wnioskujący” – w przypadku wybrania opcji TAK, wnioskujący będzie mógł składać wnioski w imieniu innych pracowników
 • Akceptacja wniosku – reguła – po rozwinięciu lista dostępnych reguł akceptacji. W przypadku wybrania opcji „domyślny akceptant”, konieczne jest uzupełnienie pola Akceptacja wniosku – pracownik natomiast przy wybraniu opcji „domyślna grupa”, konieczne jest uzupełnienie pola Akceptacja wniosku  – grupa.
 • Wybranie budżetu – reguła – po rozwinięciu lista dostępnych reguł. W przypadku wybrania opcji „domyślny pracownik”, konieczne jest uzupełnienie pola Wybranie budżetu – pracownik natomiast przy wybraniu opcji „domyślna grupa”, konieczne jest uzupełnienie pola Wybranie budżetu  – grupa.
 • Możliwość realizacji wniosku przez wnioskującego – możliwość wyboru opcji, w której użytkownik sam dokonuje zakupu.
 • Możliwość realizacji jako wniosek długoterminowy – możliwość wyboru opcji, w której wnioskujący sam decyduje, czy wniosek ma być długoterminowy.
 • Reguła akceptacji dla faktur – po rozwinięciu lista dostępnych reguł akceptacji. W przypadku wybrania opcji „domyślny akceptant”, konieczne jest uzupełnienie pola Akceptacja faktury – pracownik natomiast przy wybraniu opcji „domyślna grupa”, konieczne jest uzupełnienie pola Akceptacja faktury  – grupa.
 • Kiedy ma zostać uzupełniona szacunkowa kwota – kiedy to pole ma zostać uzupełnione oraz przez kogo – wnioskującego, akceptanta bądź nikogo.
 • Grupa realizująca zakup produktów w przypadku, gdy nie została zaznaczona opcja „zakup własny”.
 • Możliwość zakończenia wniosku statusem: ZREALIZOWANO STANEM MAGAZ., czyli czy zostawić możliwość zamknięcia wniosku zakupowego bez powiązania go z fakturą kosztową.

Wybrane opcje dotyczą wszystkich dostępnych formularzy. Jeżeli istnieje potrzeba zmiany opcji konfiguracji dla wybranego formularza, należy wybrać z listy formularz i dwuklikiem uruchomić konfigurację dla niego.

Słownik lokalizacje #

Kolejną opcją konfiguracji aplikacji Wnioski jest Słownik lokalizacje. Domyślnie, ustawionymi wartościami są: Katowice, Warszawa, Kraków, Wrocław, Zakopane, Gdańsk.

Wybierając opcję Nowy, możemy zdefiniować nową lokalizację. Aby dokonać edycji nazwy lokalizacji należy dwukrotnie kliknąć na nią lub wybrać przycisk Edycja.

 

 

Rozpocznij pracę z Ready_™

Uruchom system i korzystaj przez 14 dni bezpłatnie!