Konfiguracja

Konfiguracja aplikacji Dokumenty #

Konfiguracja aplikacji odbywa się w Ustawieniach aplikacji, w związku z czym może ją wykonać jedynie użytkownik Administrator Biznesowy.

Definicja słownika instrukcje #

Istnieje możliwość zdefiniowania instrukcji wybieranych podczas przekazywania (dekretacji) pism według własnego uznania. Domyślnie zdefiniowanych jest kilka podstawowych instrukcji.

Aby to zrobić, przechodzimy do Panel sterowania -> Dokumenty -> Instrukcje do dekretacji i wyświetlamy dostępny słownik.

Przyciskiem Dodaj możemy dodać nową instrukcję, Edycją zmienić wybraną, a opcją Usuń usunąć wszystkie te, których nie potrzebujemy.

Tworzenie szablonów dokumentów #

Szablony dokumentów dostępne są po wejściu w Panel sterownia -> Dokumenty -> Szablony dokumentów.

Otwarte okno składa się z dwóch zakładek:

  • Szablony dokumentów – w której możemy podglądać już istniejące bądź dodawać nowe szablony w formacie Word.
  • Znaczniki szablonów – zdefiniowane znaczniki niezbędne do utworzenia szablonu dokumentu.

Szablon dokumentu oprócz treści wspólnej, która może być w dowolny sposób przygotowana zawiera znaczniki oznaczone na początku oraz końcu znakiem #. Znacznik zawiera informacje, które zostaną pobrane z systemu w momencie generowania pliku.

Przykład szablonu wygenerowanego w rozdziale 4:

 

Zakładka znaczników zawiera listę wszystkich dostępnych / zdefiniowanych w systemie znaczników.

Aby z nich skorzystać można przepisać ich nazwę bądź przekopiować stosując ikonkę tuż przy wyświetlanej nazwie.

Istnieje również możliwość dodania nowych znaczników, w tym celu wybieramy przycisk Nowy znacznik. Wymaga to jednak znajomości bazy danych oraz języka SQL.

Rozpocznij pracę z Ready_™

Uruchom system i korzystaj przez 14 dni bezpłatnie!