Kanban – Instrukcja użytkownika

Opis aplikacji Kanban – Zadania #

Aplikacja Kanban jest kolejną formą przedstawienia zdarzeń typu zadanie w systemie. W tym widoku, można w szybki sposób planować pracę swoją oraz użytkowników, dla których zlecone zostało przez nas zadanie bądź, którzy są naszymi podwładnymi.

Funkcjonalności aplikacji Kanban:

Widok Zadań podzielony został na statusy:

 • BACKLOG, gdzie znajdują się wszystkie zadania, którymi użytkownik nie zajmuje się w danej chwili bądź nie ma w planach wykonania ich w najbliższym czasie.
 • PRZYJĘTE (WEEKLY), gdzie znajdują się wszystkie zadania, którymi użytkownik ma się zająć w bieżącym tygodniu.
 • W TRAKCIE (DAILY), gdzie znajdują się wszystkie zadania, którymi użytkownik zajmuje się obecnie.
 • WERYFIKACJA, gdzie znajdują się wszystkie zadania, nad którymi na ten moment użytkownik zakończył pracę i wymagają one weryfikacji.
 • ZAKOŃCZONE, gdzie znajdują się wszystkie zadania wykonane przez użytkownika w ciągu ostatniego tygodnia (Po tym czasie, zdarzenia na tym etapie są czyszczone. Same zdarzenia można jednak zobaczyć w aplikacji Terminarz).

Zdarzenia pomiędzy poszczególnymi fazami użytkownik może przenosić poprzez przeciąganie ich.

Szybkie dodanie nowego zadania #

W aplikacji Kanban można w szybki sposób dodać nowe zadanie klikając w przycisk Nowe zadanie w wybranej, dowolnej fazie:

Jak również w BACKLOGU:

Dla tak dodanych zdarzeń ustawione zostają informacje takie jak Temat i Pracownik. Dodatkowe dane, jak data wykonania bądź powiązania należy ustawić poprzez wejście w zadanie i jego edycję.

Prezentacja zadania – wyświetlane informacje. #

Zadania mogą być wyświetlone z bądź bez detali. Widokiem, możemy sterować poprzez przycisk Pokaż detale oraz Schowaj detale:

Dla włączonych detali, widok zadania wygląda następująco:

Wyświetlone zostają informacje: Temat, Opis, Termin rozpoczęcia i obliczony Termin zakończenia, Sprawa, Klient, informacja o występowaniu zadania w planie dnia, informacja o wykonaniu zadania, priorytet.

Klikając w informację dotyczącą Klienta lub sprawy, przechodzi się do ich kartotek.

Przenoszenie zadań do kolejnych etapów #

Przenoszenie zadań do poszczególnych etapów może odbyć się na dwa sposoby:

 1. W panelu Zadania wybieramy zadanie, następnie przytrzymujemy i upuszczamy w wybranym etapie / fazie:
 2. Poprzez formularz Zadania – przechodzimy na zakładkę Dodatkowe i wybieramy odpowiedni status:

Wyszukiwanie oraz filtrowanie zadań

W aplikacji Zadania mamy możliwość wyszukiwania po wszystkich słowach, jakie znajdują się wśród wyświetlanych informacji.

Wyszukiwarka znajduje się po prawej stronie ekranu:

W Backlogu możliwe do zastosowania filtry znajdują się pod przyciskiem zaznaczonym w poniższym rysunku.

Powyższe filtry odnoszą się do:

 • Pokaż moje – filtr domyślnie włączony po to, aby w Backlogu widzieć swoje zadania do wykonania. Po odhaczeniu tej opcji, użytkownik zobaczy na liście również wszystkie zadania, które zlecał innym użytkownikom.
 • Dla kogo – jeżeli filtr Pokaż moje mamy odznaczony, możemy wyszukać zadania dla jednego użytkownika, dla którego zalogowany użytkownik utworzył zadania.
 • Klient – umożliwia wyszukiwanie zadań do powiązanego do niego kontrahenta.
 • Sprawa – umożliwia wyszukiwanie zadań do powiązanej do niego sprawie.
 • Data – umożliwia wyszukiwanie zadań po dacie ich realizacji.

Filtry zadań dla pozostałych etapów są wspólne i znajdują się pod słowem Filtry:

Powyższe filtry dotyczą:

 • Sprawa – umożliwia wyszukiwanie zadań do powiązanej do niego sprawie.
 • Klient – umożliwia wyszukiwanie zadań do powiązanego do niego kontrahenta.
 • Pokaż moje – filtr domyślnie włączony po to, aby w Backlogu widzieć swoje zadania do wykonania. Po odhaczeniu tej opcji, użytkownik zobaczy na liście również wszystkie zadania, które zlecał innym użytkownikom.
 • Pokaż zlecone przeze mnie – wyświetla zadania, które użytkownik zlecił innemu użytkownikowi do wykonania.
 • Dla kogo – jeżeli filtr Pokaż moje mamy odznaczony, możemy wyszukać zadania dla jednego użytkownika, dla którego zalogowany użytkownik utworzył zadania.
 • Data – umożliwia wyszukiwanie zadań po dacie ich realizacji.
 • Pokaż kamień milowy – wyświetla te zadania, które zostały oznaczone jako Kamienie milowe na zakładce Dodatkowe w formularzu Zadania.
 • Pokaż z nowymi komentarzami – wyświetla zadania, które zawierają nieprzeczytane przez użytkownika komentarze.

 

Opis funkcjonalności Plan dnia #

Funkcjonalność Plan dnia znajduje się w panelu narzędzi tuż przy powiadomieniach. Funkcjonalność służy do szybkiego przeglądu swoich zdarzeń oraz użytkowników, do których zalogowany użytkownik posiada uprawnienia do jednostki.

Z Planu dnia, możemy również w szybki sposób dodać nowe zdarzenia „Na dzisiaj”, bądź przypiąć zdarzenia do wykonania.

Panel plan dnia składa się z dwóch kategorii – Zaplanowane na dzisiaj oraz Przypięte (dodatkowe kategorie dostępne przy wykorzystaniu aplikacji Czas Pracy). Kategoria Zaplanowane na dzisiaj wyświetla wszystkie zdarzenia użytkownika, które zostały na dzisiaj zaplanowane do wykonania.

Kategoria Przypięte – nie jest zależna od czasu, czyli wyświetla zdarzenia niezależnie od ich terminu wykonania, a od tego, czy zaznaczona została opcja Plan dnia znajdująca się na zdarzeniu na zakładce Dodatkowe.

Szybkie dodanie nowego zadania #

Dodanie nowego zadania wykonujemy poprzez wybranie zielonego przycisku ze znakiem plus, uzupełnieniu tematu zadania i zapisaniu:

Dodane zadanie zawiera uzupełnione pola: Temat, Data wykonania wraz z godziną oraz pracownika.

W taki sam sposób można dodać zadanie do kategorii Przypięte. Zadanie będzie się różniło jedynie tym, że dodatkowo pole Plan dnia zostanie oznaczone.

Dodane w taki sposób zadania, można edytować oraz otwierać ich formularz poprzez dwukrotne kliknięcie na wybrany wpis.

Oznaczenie jako wykonane #

Z panelu Plan dnia można również w szybki sposób oznaczyć wykonane zdarzenia poprzez zaznaczenie checkboxa znajdującego się tuż przy godzinie zadania:

Należy jednak pamiętać, że w przypadku zaznaczenia wykonania zdarzenia zniknie ono z panelu Plan dnia. Takie zdarzenie będzie widoczne w aplikacji Terminarz oraz kalendarz po zastosowaniu odpowiednich filtrów.

W planie dnia użytkownika wyświetlają się jedynie zdarzenia, które pozostały jeszcze do wykonania.

 

Rozpocznij pracę z Ready_™

Uruchom system i korzystaj przez 14 dni bezpłatnie!