Specyfikacja aplikacji

Workflow #

 • Wybór procedury zależny od typu dokumentu księgowego, jednostki rozliczeniowej firmy (spółki), formy płatności, kwoty, kontrahenta
 • Skrócony proces obiegu dla stałych faktur poprzez zdefiniowanie dedykowanej ścieżki
 • Automatyczne ustawianie statusów dla faktury na każdym etapie obiegu
 • Pobieranie listy wprowadzonych faktur w XLS
 • Wydruk dekretacji faktury i historii zmian pól na szczegółach faktury

Dziennik faktur #

 • Automatyczna rejestracja faktury w dziennikach faktur przychodzących
  i nadawanie indywidulanego wewnętrznego numeru dziennikowego
 • Możliwość rejestracji ręcznej w Dzienniku
 • Numeracja indywidualna na każdej spółki

Wybór osoby merytorycznej #

 • Możliwość wyboru wielu osób opisujących fakturę
 • Łączenie wybranych osób z jednego działu do jednego etapu (wystarczy że jedna osoba pobierze dokument do opisu to pozostałe nie muszą już wykonywać opisu)
 • Koszty mogą być rozpisane niezależnie przez wiele osób z różnych działów równocześnie
 • Listy dystrybucyjne – stałe listy osób do których możemy wysłać faktury  np. Dział Marketingu, Kierownicy, Logistyka

Opis kosztowy merytoryczny #

 • Koszty mogą być rozpisane niezależnie przez wiele osób z różnych działów
 • Opisanie faktury z wykorzystaniem wbudowanych słowników – Projekt, MPK, RK i pięciu dodatkowych analityk
 • Możliwość ograniczenia dla użytkownika widoczności listy kont analitycznych, co wpływa na zmniejszenie ilości błędów przy uzupełnianiu kosztów
 • Weryfikacja rozpisania w 100% kosztów
 • Weryfikacja wypełnienia wymaganych analityk na koszcie
 • Import kosztów z szablonu XLS
 • Import kosztów z załączników XLS do faktur paliwowych dla szablonów Orlen i BP
 • Wzorce kosztowe procentowe lub kosztowe rozpisujące całą fakturę lub wybraną pozycję kosztową indywidualne lub dostępne dla wszystkich pracowników
 • Powiadomienie właściciela MPK o dodaniu kosztu na jego MPK przez osoby z innego działu

Akceptacja faktury #

 • Wielostopniowa automatyczna mapa akceptacji wybierająca osobę(y) na podstawie
  • Kwoty kosztu
  • MPK
  • RK
  • Numer projektu
  • Dodatkowej analityki
  • Osoby opisującej koszt
  • Kontrahenta
 • Możliwość przypisania mapy akceptacji do zdefiniowanej ścieżki (np. inna mapa akceptacji dla faktur gotówkowych a inna dla przelewowych)
 • Odrzucenie kosztu powoduje przekazanie faktury do osoby opisujące danych koszt
 • Koszty zaakceptowane nie podlegają podwójnej akceptacji jeśli po odrzuceniu nie były zmieniane
 • Dedykowane plakietki dla osób akceptujących umożliwiające szybkie zapoznanie się z fakturę i jej akceptację bez jej otwierania
 • Akceptacja z aplikacji mobilnej

Księgowość #

 • Pełne uprawnienia i przegląd faktur na każdym etapie obiegu dokumentu
 • Możliwość przekazania faktury błędnie opisanej do wybranej osoby opisującej
 • Możliwość przekazania faktury do wybranego akceptanta
 • Automatyczne sprawdzenie czy podatnik jest czynnym płatnikiem VAT
 • Automatyczne lub ręczne sprawdzenie konta bankowego z białą listą
 • Dla osób z Księgowości rejestrujących fakturę możliwość pominięcia etapów opisu merytocznego i akceptacji np w przypadku faktur z energie, stałych opłat
 • Możliwość włączenia pobierania faktury do realizacji przez jedną osobę z Księgowości

Uprawnienia do faktur #

 • Dostęp do faktur w których procesie brałem udział
 • Przełożony ma dostęp do faktur swoich podwładnych
 • Możliwość przydzielania uprawnienia do podglądu faktury dla działu pracownika, który opisywał lub akceptował fakturę
 • Ograniczenie dostępu do faktur (np. B2B) do osoby wprowadzającej, akceptującej i księgowości. Tzw faktury poufne
 • Możliwość przypisania grupy mającej dostęp do wszystkich faktur danej ścieżki
 • Możliwość przypisania grupy mającej dostęp do wszystkich faktur danej jednostki rozliczeniowej

Wysyłanie powiadomień dot. Faktur #

 • Ustawianie powiadomienia na email o każdej fakturze do akceptacji
 • Powiadomienie na aplikacji mobilnej o fakturze do akceptacji
 • Możliwość włączenia zbiorczy email do pracownika o nie opisanych fakturach
 • Możliwość włączenia zbiorczy email do pracownika o przeterminowanych fakturach

Proformy #

 • Rozpoznanie niepowiązanych faktur Proform z fakturami zakupu
 • Lista powiązanych i nie powiązanych faktur proform

Powiązania #

 • Dołączenie do faktury wniosku zakupowego i akceptacja faktury jeśli kwota wniosku jest przekroczona przez akceptanta wniosku
 • Powiązanie faktury z umową
 • Powiązanie z delegacją jak fakturę stanowiącą część delegacji  lub powiązanie w celach określenia całkowitego kosztu delegacji
 • Powiązanie z innymi dokumentami lub sprawą

Rozpocznij pracę z Ready_™

Uruchom system i korzystaj przez 14 dni bezpłatnie!