Stawki VAT

Słownik Stawki VAT

Aby zarządzać słownikiem stawek VAT, klikamy w przycisk [Otwórz] na odpowiedniej kafelce.

Klikając w przycisk [Dodaj]/[Edytuj] możemy dodać/modyfikować w wyświetlonym oknie zaznaczoną stawkę VAT. W tym celu wypełniamy wymagane pola i klikamy w przycisk [OK].

Rozpocznij pracę z Ready_™

Uruchom system i korzystaj przez 14 dni bezpłatnie!