Konfiguracja eksportera

Konfiguracja eksportera jest uzależniona od wykorzystywanego systemu finansowo – księgowego. Zasadniczo systemy finansowo – księgowe można podzielić na dwie kategorie:

 • systemy wymagające generowania zapisów księgowych (m.in. systemy z rodziny Symfonia bądź RAKSSQL),
 • systemy operujące na zapisach kosztowych wraz z kategoriami (np. systemy Comarch ERP).

W niniejszej sekcji zostanie opisana kompletna konfiguracja ze wskazaniem, dla jakich systemów jest dedykowana.

Uruchomienie ustawień aplikacji #

W celu uruchomienia ustawień aplikacji należy kliknąć w menu aplikacji, następnie wybrać moduł Ustawienia Aplikacji.

Po uruchomieniu widok przedstawia się następująco:

Ustawienia aplikacji Eksportera składają się z czterech zakładek, z których trzy pierwsze mają znaczenie dla działania aplikacji. Są to:

 • KONFIGURACJA
 • SZABLONY KSIĘGOWAŃ
 • KONFIGURACJA KONT
 • TOKENY DEFINICJI.

Ostatnia zakładka, czyli TOKENY DEFINICJI zostanie pominięta w niniejszej instrukcji.

KONFIGURACJA #

Zakładka konfiguracja jest głównym miejscem konfiguracji Eksportera. Składa się z kilku sekcji:

 • KONFIGURACJA KONEKTORA DLA PODMIOTU <nazwa podmiotu>
 • SYSTEM
 • FORMATY WYMIANY DANYCH
 • KSIĘGOWE
 • SŁOWNIKI

KONFIGURACJA KONEKTORA DLA PODMIOTU #

Sekcja ta jest dostępna tylko na środowiskach, w których ustawione są jednostki rozliczeniowe. W standardowej instalacji sekcja jest niedostępna. Służy ona do wskazania jednostki rozliczeniowej, dla której będzie realizowana konfiguracja. W przypadku braku wybranej konfiguracji, wszystkie ustawienia są zastosowane globalnie i dostępne dla wszystkich jednostek rozliczeniowych. Każda jednostka rozliczeniowa może mieć inną konfigurację, nawet dla różnych systemów finansowo – księgowych.

SYSTEM #

Sekcja SYSTEM służy wskazaniu producenta systemu finansowo – księgowego oraz właściwego programu. Wybór tych opcji determinuje dalszą zawartość okna konfiguracji. W przypadku firmy RAKS Sp. z o.o. nie ma możliwości wyboru systemu, gdyż obsługiwany jest jeden program producenta, czyli RAKSSQL.

Poniżej przedstawiono przykładowe ustawienia wg producenta systemu finansowo – księgowego:

 • Symfonia Sp. z o.o.

 • Comarch S.A.

 • RAKS Sp. z o.o.

 • eDokumenty Sp. z o.o.

Po wybraniu z listy producenta następuje załadowanie listy dostępnych programów. Po wybraniu programu następuje zapisanie konfiguracji i przeładowanie okna konfiguratora.

FORMATY WYMIANY DANYCH #

Formaty wymiany danych są uzależnione od wybranego programu producenta. Widok sekcji dostępny dla większości systemów finansowo – księgowych wygląda następująco:

W przypadku systemów firmy Symfonia Sp. z o.o. dostępne są dodatkowe opcje eksportu:

 • Wymiana poprzez Portal Symfonia Między Firmami (zwany dalej SMF) – opcja wymaga wcześniejszego założenia konta na portalu SMF.

 • Wymiana poprzez WebAPI zewnętrznego systemu (opcja ta ma zastosowanie WYŁĄCZNIE dla importu danych rozrachunków oraz konfiguracji z systemu Symfonia Finanse i Księgowość. Dla programu Symfonia Start 2.0 Mała Księgowość opcja ta nie jest dostępna). W celu poprawnej konfiguracji należy ustawić usługę w systemie Symfonia Finanse i Księgowość, a następnie wprowadzić dane konfiguracji w odpowiednie pola.

KSIĘGOWE #

Zakładka księgowe uzależniona jest od wybranego systemu. Opis tej sekcji zostanie wykonany wg systemów producentów.

Symfonia Finanse i Księgowość

Zakładka księgowe dla systemu finanse i księgowość wygląda następująco:

Dostępne na niej są następujące ustawienia:

 • Szablony księgowań – Symfonia Finanse i Księgowość wymaga wygenerowania danych księgowych, dlatego pierwszym krokiem konfiguracji kwestii księgowych jest instalacja predefiniowanych szablonów księgowań. Więcej o samych księgowaniach opisane jest w artykule poświęconym księgowaniom. W celu instalacji szablonów księgowych należy kliknąć przycisk Instaluj. Po zainstalowaniu szablonów ustawienie przyjmie następującą postać:
 • Import konfiguracji z modelu księgowego firmy
Symfonia Start 2.0 Mała Księgowość

Nieco inaczej prezentuje się ta sekcja

Comarch Optima ERP

 

Rozpocznij pracę z Ready_™

Uruchom system i korzystaj przez 14 dni bezpłatnie!