Instrukcja użytkownika

Budżetowanie w systemie Ready_ to aplikacja wspomagająca zarządzanie firmą pozwalającą na wprowadzenie danych planistycznych bezpośrednio na poziom analityczny . Program umożliwia bezpośrednie korzystanie z danych kosztowych wprowadzonych na fakturach zakupu oraz powiązań budżetów z  wnioskami . Intuicyjny interfejs pozwala wprowadzać plan budżetu oraz jego kontrole dla poszczególnych linii budżetowych bez wprowadzania dodatkowych skomplikowanych narzędzi.

Budżety składają się dwóch modułów.

  1. Budżety – standardowa obsługa budżetów działów (MPK)
  2. Budżety pracownicze – wydatki pracowniczy zwane też limitami pracowniczymi

W zależności od potrzeb dostęp do modułów ustawiany jest poprzez przypisanie pracownika do odpowiedniej grupy.

3. Menu – pozwala na dodawanie linii budżetowej, edytowanie budżetu w MS Excel oraz Eksportowanie budżetu do MS Excel

4. Filtry – wybór roku budżetowego oraz ograniczające widok budżetu do danego działu, lub pracownika

5. Linia budżetowa – to właściciel budżetu i analityki składające się na linię

6. P – Plan budżetu

7. W – Wnioski zakupowe – wartość powiązanych wniosków z linią budżetową (kolumna widoczna po instalacji Aplikacji budżety)

8. R – Realizacja – dane pobrane z kosztów faktury

9. Podsumowanie linii budżetowej

10. Podsumowanie kolumn

 

Dodajemy linię budżetową #

  • Rodzaj budżetu – dana linia budżetowa może być liczona miesięcznie, dwumiesięcznie lub kwartalnie
  • Rok budżetowy – dla jakiego roku linia budżetowa jest przygotowywana
  • Właściciel budżetu – osoba, która po otrzymaniu dostępu do modułu Budżety ma podgląd do realizacji swoich linii
  • Akceptujący faktury przekraczające budżet – osoba, która w przypadku faktury , która przekroczyła budżet akceptuje dodatkowo fakturę, niezależnie od reguły w mapie akceptacji.
  • Grupa dysponentów budżetów – grupa, osób która może użyć dalej linii na wniosku zakupowych do jej obciążenia. Na liście widoczne są grupy dodane w Ustawieniach aplikacji -> Budżety -> Grupy
  • MPK, RK – analityki, które charakteryzują daną linię

 

Po dodaniu linii budżetowej może od razu obserwować Realizację budżetu, każdy koszt dodany do faktury widoczny jest w Realizacji.

Analiza Realizacji #

Jeśli chcemy uzyskać informacje jakie koszty faktur wpływają na Realizację budżetu, wystarczy że klikniemy w daną wartość a lista faktur zostanie wyświetlona.

Edycja budżetu #

Edycję możemy przeprowadzić klikając w analitykę linii lub wartość Planu.  Edytując pojedynczą linię budżetową nie możemy zmienić analityk a jedynie wartości Planu.

 

 

Rozpocznij pracę z Ready_™

Uruchom system i korzystaj przez 14 dni bezpłatnie!