Faktura powtarzalna

Aby zautomatyzować faktury powtarzalna i ułatwić rejestrację faktury zakupu można definiować Faktury powtarzalną. Mechanizm składa się z dwóch aplikacji

  1. Automatycznie ustawiane parametry faktury przy rejestracji – mechanizm ustawia typu dokumentu księgowego po dodaniu faktury do systemu
  2. Wzorce kosztowe – wzorce kosztowe opisane tutaj służą także do zdefiniowania faktury powtarzalnej, po dodaniu faktury do systemu faktura automatycznie rozpisze koszty według zdefiniowanego wzorca

 

Usuwanie mechanizmu faktury powtarzalnej #

Usuwanie mechanizmów wykonujemy w Ustawieniach aplikacji -> Faktury zakupu. Poprzez usunięcie, reguł wzorców kosztowych oznaczonych jako Powtarzalne dla danego kontrahenta oraz w usunięcie Automatycznie ustawianego typu dokumentu księgo , jeśli został zastosowany

Automatycznie ustawiane typu dokumentu księgowego przy rejestracji. #

Funkcjonalność ta pozwala przyporządkować poszczególnym kontrahentom wybrany typ dokumentu księgowego. Aplikacja dostępna jest w Ustawieniach aplikacji -> Faktury zakupu -> Narzędzia 

Dodanie reguły #


W oknie należy wskazać w polu [Kontrahent] wybrany podmiot, a następnie w polu [Typ dokumentu księgowego] należy wybrać odpowiedni typ dokumentu.

Przykład użycia #

Podczas rejestracji nowej faktury zakupowej w przypadku rozpoznania lub wybrania odpowiedniego kontrahenta automatycznie zostanie ustawiony przyporządkowany mu typ dokumentu księgowego.

 

Rozpocznij pracę z Ready_™

Uruchom system i korzystaj przez 14 dni bezpłatnie!