Aplikacja

Interfejs użytkownika aplikacji Faktury Sprzedaży #

Aplikacja Ready_™ Faktury Sprzedaży składa się z kilku zakładek zgrupowanych w trzech sekcjach:

 1. FAKTURY:
  • ROBOCZE– miejsce ręcznego tworzenia faktur sprzedaży
  • WYSTAWIONE– miejsce prezentacji wystawionych faktur, dodatkowo umożliwiające generowanie faktur z innych aplikacji systemu Ready_TM, podpisywanie cyfrowo i organizację wysyłki faktur sprzedaży
  • WYSŁANE– miejsce prezentacji wysłanych faktu sprzedaży
 1. RAPORTY:
  • DASHBOARD– raport zbierający podstawowe informacje dotyczące faktur sprzedaży
  • WG HANDLOWCA– raport grupujący sprzedaż według poszczególnych handlowców
  • WG GRUP PRODUKTÓW– raport grupujący sprzedaż według poszczególnych grup produktów
  • WG PRODUKTÓW– raport grupujący sprzedaż według poszczególnych produktów
 2. GENERATOR:
  • AKTYWNE UMOWY– raport zbierający podstawowe informacje dotyczące wszystkich/aktywnych umów

Legenda:

 1. Panel nawigacji.
 2. Obszar roboczy.
 3. Przycisk [Generuj faktury] – generuje faktury sprzedaży z innych aplikacji systemu.
 4. Przycisk [Podpisz PDF] – uruchamia mechanizm generujący źródło PDF oraz umożliwiający podpisanie tego źródła cyfrowo.
 5. Przycisk [Wyślij emailem] – uruchamia mechanizm wysyłania faktury korespondencją elektroniczną.
 6. Przycisk [Oznacz jako wysłana] – oznacza fakturę jako wysłaną korespondencją tradycyjną.
 7. Przycisk [Eksport] – uruchamia mechanizm eksportu faktury do zewnętrznego systemu ERP/Księgowego.
 8. Przycisk [Odśwież] – odświeża widok w obszarze roboczym.
 9. Wyszukiwarka – pozwala wyszukać fakturę po wpisanych frazach.
 10. Przycisk [Filtry] – pokazuje/ukrywa panel filtrów umożliwiający filtrowanie faktur według prowadzonych kryteriów.

Sekcja GENERATOR jest widoczna w przypadku włączenia opcji Czy włączyć generator faktur cyklicznych w [Ustawieniach aplikacji].

Proces obiegu faktury sprzedaży #

Proces obiegu faktury sprzedaży został podzielony na cztery etapy:

 1. UTWORZENIE.
 2. WERYFIKACJA FORMALNA.
 3. AKCEPTACJA.
 4. GENEROWANIE.

W zależności od zdefiniowanej konfiguracji procesu obieg faktury może kierować fakturę do odpowiednich użytkowników i grup lub może być w pełni zautomatyzowany.
W zależności od konfiguracji procesu obiegu faktura sprzedaży przechodzi etap WERYFIKACJI FORMALNEJ, AKCEPTACJI I GENEROWANIA. Zakończenie obiegu ustawia status faktury na WYSTAWIONA i faktura przechodzi do sekcji [WYSTAWIONE].

Utworzenie #

Aby utworzyć fakturę sprzedaży uprawniony użytkownik w panelu nawigacji przechodzi do sekcji ROBOCZE, a następnie klika w przycisk [Nowa faktura] i z rozwijanego menu wybiera [Sprzedaż].

W wyświetlonej formatce należy wypełnić podstawowe pola i zapisać fakturę, następnie należy dodać pozycje faktury wybierając z bazy produktów utworzonej w systemie Ready_TM lub wprowadzając je ręcznie i zapisać ponownie fakturę.

Przyciski:

 1. Zapisz – zapisuje zmiany wprowadzone w zakładce szczegóły i po dodaniu załącznika.
 2. Uprawnienia – informacja o obecnych uprawnieniach do dokumentu, oraz możliwość ich zmiany.
 3. Menu drukowania – drukowanie historii obiegu i opisu kosztowego dokumentu, generowanie załączników.
 4. Usunięcie dokumentu – usuwanie dokumentu.
 5. Powiadomienie – wysłanie powiadomienia do pracownika z linkiem do dokumentu
 6. Dodawanie pozycji – umożliwia dodawanie nowych pozycji faktury.
 7. Edycja pozycji – pozwala na edycję pozycji.
 8. Usunięcie pozycji – usuwa pozycję z zawartości faktury.
 9. Odświeżenie – odświeża panel pozycji faktury.

Zakładki:

 • Dokument   podgląd dokumentu i przebiegu procesu
 • Szczegóły – wszystkie pola faktury
 • Załączniki  skan faktury i inne załączniki do faktury
 • Powiązania – powiązanie faktury z innymi dokumentami oraz obiektami systemu.
 • Komentarze  komentarze wprowadzone przez pracowników w trakcie obiegu

W kolejnym kroku użytkownik uruchamia obieg faktury sprzedaży klikając w przycisk [PRZESYŁAM DO WYSTAWIENIA]

Weryfikacja formalna #

Na tym etapie następuje weryfikacja faktury pod kątem formalnym.

Pracownik może wykonać następujące akcje:

ZATWIERDZAM – pracownik zatwierdza fakturę pod względem formalnym i przesyła ją do akceptacji.
PRZESYŁAM DO POPRAWY – pracownik zwraca fakturę do użytkownika ją tworzącego.
ODRZUCAM FAKTURĘ – faktura zostaje odrzucona, obieg w tym przypadku zostaje zakończony.

Akceptacja #

Na tym etapie następuje akceptacja faktury sprzedaży.

Akceptant może wykonać następujące akcje:

AKCEPTUJĘ – pracownik akceptuje fakturę i zleca jej wygenerowanie.
PRZESYŁAM DO POPRAWY – pracownik zwraca fakturę do użytkownika ją tworzącego.

Generowanie #

Na tym etapie uprawniony pracownik może wygenerować źródło faktury sprzedaży. Aby tego dokonać klika w przycisk [Generuj plik], wybiera odpowiednie ustawienia i uruchamia mechanizm generatora klikając w [Generuj].

Użytkownik potwierdza wykonanie powyższe czynności klikając w przycisk [Potwierdź załatwienie].

Generowanie faktur sprzedaży z innych aplikacji systemu Ready_TM #

Aby wygenerować faktury sprzedaży z innych aplikacji systemu Ready_TM  musi być włączona opcja Czy włączyć generator faktur cyklicznych w [Ustawieniach aplikacji]. Uprawniony użytkownik (członek grupy FAKTURY SPRZEDAŻY – Generowanie faktury lub FAKTURY SPRZEDAŻY – Nadzór nad fakturami) w panelu nawigacji przechodzi do sekcji WYSTAWIONE, a następnie klika w przycisk [Generuj  faktury]. Aplikacja sprawdzi i wygeneruje faktury. Informacja o efekcie operacji oraz ilości wygenerowanych faktur zostanie wyświetlona po zakończeniu działania mechanizmu.

Rozpocznij pracę z Ready_™

Uruchom system i korzystaj przez 14 dni bezpłatnie!